KÖZGYŰLÉS

Jószívért Egyesület, 2009. júl. 30. 7:21   [ 2021. máj. 5. 0:33 frissítve ]
Ezúton értesítjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a JÓ SZÍVÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
 
                                      2021. május 19. 17.30 órakor  közgyűlést tart.
                                   
 
helye: Budapest XVI. Szérű utca 22.
 

Témák:

     1.  2020. évi beszámoló elfogadása (a kiküldött dokumentum szerint)
     2. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a (szavazati joggal rendelkező) rendes tagok
legalább 50%-a plusz egy fő jelen van.    

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2021. május 19-én 18.00 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.    

Felhívom Tagtársaim figyelmét, hogy a közgyűlés a járványügyi helyzetre figyelemmel, "kiscsoportosan, egyszerre max 10 fő" illetve online részvétellel lesz megtartva.   
 
 
                Budapest, 2021. május 01.
 
 
 
 
                                                                                                                    Osvald Péter
                                                                                                                          elnök
 
Comments