HIRDETMÉNYEK


Jószívért Egyesület, 2009. aug. 26. 4:29   [ 2009. dec. 16. 5:13 frissítve ]

 

KÖZGYŰLÉS

Jószívért Egyesület, 2009. júl. 30. 7:21   [ 2021. máj. 5. 0:33 frissítve ]

Ezúton értesítjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a JÓ SZÍVÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
 
                                      2021. május 19. 17.30 órakor  közgyűlést tart.
                                   
 
helye: Budapest XVI. Szérű utca 22.
 

Témák:

     1.  2020. évi beszámoló elfogadása (a kiküldött dokumentum szerint)
     2. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a (szavazati joggal rendelkező) rendes tagok
legalább 50%-a plusz egy fő jelen van.    

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2021. május 19-én 18.00 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.    

Felhívom Tagtársaim figyelmét, hogy a közgyűlés a járványügyi helyzetre figyelemmel, "kiscsoportosan, egyszerre max 10 fő" illetve online részvétellel lesz megtartva.   
 
 
                Budapest, 2021. május 01.
 
 
 
 
                                                                                                                    Osvald Péter
                                                                                                                          elnök
 

Elnökségi ülés minden hónap utolsó szerdáján

Jószívért Egyesület, 2009. júl. 9. 5:20   [ 2011. márc. 17. 13:24 frissítve ]

Helyszín: Budapest, Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola (1161- Budapest, Béla u. 23.) 17 óra 30 perc
 
Napirendi pontok:

1.)Az egyesület működésének áttekintése
2.) Egyebek.
 
Osvald Péter
elnök

1-3 of 3